Caroline Lindberg

Caroline är född i Stockholm som Caroline Risberg och uppväxt i Närke men har som konstnär främst varit verksam på Lidingö. Där har hon varit aktivt engagerad i konstlivet och under en period också varit ordförande i Föreningen LidingöKonstnärer. År 1999 grundade hon Lidingöakademien för skapande konst, som senare ombildades till Grupp Apikal. Caroline har också under många år och långa perioder arbetat med sitt måleri i Dalsland. Numera har hon sin huvudateljé i Värmland men också en mindre ateljé i Stockholm.
Signaturen ECL står för Ellen Caroline Lindberg som är Carolines fullständiga namn. 

MÅLERI
Carolines måleri kännetecknas av spontanitet med förankring i en inre och yttre visuell verklighet. Naturen och människan är viktiga inspirationskällor. Kraftfulla kvinnor återkommer ofta i Carolines expressionistiska måleri där kvinnans och naturens former vandrar ut och in i varandra.
Caroline arbetar främst i olja, men även med akryl, gips, torrpastell, tusch, blyerts och kol samt i olika blandtekniker. Hon har också gjort bokillustrationer och bokomslag.

UTBILDNING
Utbildning genom Gerlesborgsskolorna i Bohuslän och Provence och dessförinnan vid Stockholms Konstskola. Mångåriga studier för Georg Suttner, professor och f.d. rektor vid Kungliga Konsthögskolan. Studier i Tallinn för Ado Lill, en av Estlands ledande målare och grafiker.

UTSTÄLLNINGAR
Caroline har haft 19 separatutställningar och deltagit i ett sextiotal grupp- och samlingsutställningar varav flera jurybedömda.
Mer info under fliken
UTSTÄLLNINGAR.

REPRESENTERAD
Caroline är främst representerad på företag och i privata samlingar.

MEDLEMSKAP
Medlem i KRO, Svenska Konstnärers Förening, Föreningen Svenska Konstnärinnor.
 

 

.